← Література з питань права (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 травня 2019 р., м. Ужгород / ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. школа суддів України. – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2019. – 308 с.

Анотація

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію «Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей», яка відбулася на базі юридичного факультету Ужгородського національного університету 3-4 травня 2019 р.