← Література з питань права (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Політико-правові засади миротворчої операції в Донбасі: світовий досвід для України / Олексій Веніамінович Кресін, Ірина Миколаївна Проценко, Костянтин Олександрович Савчук, Олена Михайлівна Стойко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; кер. авт. кол. і наук. ред. Олексій Веніамінович Кресін. – Херсон : Гельветика, 2019. – 229 c.

Анотація

У роботі проаналізовано міжнародно-правові аспекти миро творчості, правове регулювання миротворчої діяльності ООН, механізми її ініціювання, здійснення, фінансування, інституційні особливості ухвалення рішень ООН щодо проведення миротворчих операцій, визначено види миротворчих операцій, їх принципи, критерії, класифікацію, нормативно-правові засади співпраці ООН у цій сфері з регіональними та субрегіональними організаціями.

Встановлено, що законодавство України не враховує специфіки міжнародної миротворчої операції (правовий статус операції, порядок її участі в цивільних та господарських правовідносинах, екстра територіальний статус її приміщення, непідлеглість членів операції юрисдикції України, а також привілеї та імунітети операції та її членів тощо).