← Література з питань права (за жовтень 2019 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами : зб. матеріалів постійно діючого семінару "Діяльність підрозділів кримінальної поліції щодо попередження, припинення та розслідування злочинів у сучасних умовах", 31 травня - 2 червня 2018 р., м. Сєвєродонецьк / Луган. держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка ; упоряд. О. В. Бочковий, М. В. Кривонос. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2019. – 178 с.

Анотація

Збірник містить матеріали доповідей учасників постійно діючого семінару, присвяченому розгляду діяльності підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо  протидії незаконному заволодінню транспортними засобами, що проходив 31 травня – 2 червня 2018 року в м. Севєродонецьк.

Для науковців, викладачів, курсантів і студентів закладів вищої освіти юридичного профілю, практичних працівників правоохоронних органів України, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами діяльності підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії злочинам.