← Література з питань права (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Військове правосуддя в Україні: актуальні проблеми організації та здійснення : матеріали Круглого столу (Київ, 6 червня 2017 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; вступ. сл. О. В. Скрипнюк. – Київ : Юридична думка, 2017. – 106 с.

Анотація

У збірнику подано матеріали Круглого столу з питань військового правосуддя, засідання якого відбулося в Києві 6 червня 2017 року.

Учасники Круглого столу обговорили такі основні питання: військове правосуддя як складова забезпечення національної безпеки України і обороноздатності Збройних Сил України; військові суди в судовій системі України; конституційні засади, статус і питання судочинства; захист прав військовослужбовців і членів їх сімей; організаційно-правові і методичні аспекти утворення та забезпечення діяльності військових судів в Україні відповідно до міжнародної практики.