← Література з питань права (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Основи правознавства : навч. посіб. / Юрій Іванович Крегул, Людмила Миколаївна Шестопалова, Василь Іванович Батрименко, Віктор Валерійович Ладиченко, Роман Петрович Сухацький ; Київ. нац. торг.-економ. ун-т ; за ред. Юрій Іванович Крегул. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 527 с. : табл.

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено історію виникнення держави та права, наведено ознаки права, його реалізації, законності й правопорядку, правомірної та протиправної поведінки, юридичної відповідальності. Розглянуто основи таких галузей права України, як конституційне, трудове, цивільне, сімейне, адміністративне, кримінальне, екологічне, інформаційне та господарське.

Для студентів закладів вищої освіти.