← Література з питань права (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Клименко О. А. Шахрайство у сфері надання туристичних послуг в Україні: кримінально-правова характеристика та запобігання : монографія / Ольга Анатоліївна Клименко, Андрій Володимирович Савченко ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : АртЕк, 2018. – 224 с.

Анотація

У монографії викладені результати комплексного та системного дослідження питань щодо кримінально-правової характеристики та запобігання шахрайству у сфері надання туристичних послуг в Україні. У науковому виданні розкрито теоретико-методологічні засади дослідження, розглянуто історичний та зарубіжний досвід щодо шахрайства даного виду у контексті його кримінально-правової характеристики та запобігання. Здійснено кримінально-правову характеристику об’єктивних і суб’єктивних ознак складу шахрайства, зважаючи на особливості його вчинення у сфері надання туристичних послуг в Україні, а також розглянуто його кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки. Досліджено стан і детермінанти шахрайства у сфері надання туристичних послуг в Україні, особу злочинця, яка його вчиняє, загально соціальні та спеціально-кримінологічні заходи запобігання зазначеному злочину. Зроблено висновки та сформульовано практичні пропозиції, важливі для кримінального права та кримінології.

Для працівників правоохоронних органів і суддів, адвокатів, державних службовців, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями кримінально-правової характеристики та запобігання шахрайству у сфері надання туристичних послуг в Україні.