← Література з питань права (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності : навч. посіб. / В. О. Боняк, В. А. Завгородний, О. О. Орлова, Л. М. Сердюк, М. А. Самбор ; Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. Справ ; за ред. В. О. Боняк. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Дніпро : Ліра ЛТД, 2018. – 259 с.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто теоретико-правові та організаційні основи діяльності правоохоронних органів України щодо забезпечення прав і свобод людини, розкрито ключові питання кожної з тем. Акцентовано на основоположних правах і свободах людини, проаналізовано рішення Європейського Суду з прав людини, що сприятиме модернізації освітньої діяльності у світлі європейських вимог.

Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, тренерів, які проводять заняття з проблем дотримання прав людини, працівників правоохоронних органів та всіх, хто цікавиться цією проблематикою.