← Література з питань права (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Дмитрук І. М. Основи цивільного та сімейного права України : навч.-метод. посіб. / І. М. Дмитрук ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : Гельветика, 2019. – 154 с.

Анотація

Навчально-методичний посібник містить необхідний матеріал, яким потрібно володіти при вивченні основ цивільного та сімейного права. Структура характеризується наявністю як теоретичної частини, так і практичної, що допоможе студентам здобути знання, сформувати юридичні компетенції та впровадити їх на практиці. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів та професорсько-викладацький склад.