← Література з питань права (за жовтень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ : матеріали наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22-23 лютого 2019 р.). – Херсон : Молодий вчений, 2019. – 102 с. – (Молодий вчений. Конференція).

Анотація

У збірнику представлені матеріали науково-практичної конференції «Право, держава та громадське суспільство в умовах системних реформ». Розглядаються загальні питання історії та теорії держави та права, історії політичних та правових вчень, конституційного, муніципального права, міжнародного публічного та приватного права, цивільного, господарського, адміністративного права та процесу, фінансового, інформаційного, кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінології та інше.

Збірник призначений для науковців, викладачів, аспірантів та студентів, які цікавляться юридичною наукою, а також для широкого кола читачів.