← Література з питань права (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Якість та ефективність законотворення: актуальні проблеми : [матеріали виступів та обговорень на круглих столах, 1 лютого та 26 квітня 2017 р., м. Київ] / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; упоряд. Є. Р. Бершеда, Ю. О. Волошин, І. М. Мищак ; заг. ред. В. О. Зайчук. – Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017. – 408 с.

Анотація

У виданні наведено матеріали виступів та обговорень актуальних проблем законотворення на круглих столах, що відбулися в Інституті законодавства Верховної Ради України 1 лютого та 26 квітня 2017 року. Висвітлено сучасні підходи до системного осмислення комплексної моделі ефективного та якісного законотворення, сутнісної та інструментальної складових законодавчої техніки, ролі правового моніторингу у законотворчій діяльності, а також перспектив оптимізації інституційних засад законодавчої діяльності  Верховної Ради України та її комітетів.

Збірка буде корисною для народних депутатів України, працівників секретаріатів комітетів і фракцій Верховної Ради України, органів державної влади, помічників-консультантів народних депутатів України, науковців, діяльність яких пов’язана із законотворенням.