← Література з питань права (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Бобечко Н. Р. Юридична психологія : навчальний посібник / Назар Ростиславович Бобечко, Ігор Володимирович Жолнович, Марта Романівна Мазур ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Львів : Колір ПРО, 2018. – 119 с.

Анотація

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу «Юридична психологія», схваленою кафедрою кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Навчальне видання охоплює плани практичних занять, питання для самоконтролю, перелік рекомендованої літератури до кожної теми, завдання та задачі, які розроблені за ключовими напрямами юридичної психології, перелік питань для підсумкового контролю, словник термінів та предметний покажчик.

Навчальний посібник адресований студентам та викладачам вищих юридичних навчальних закладів і факультетів, а також усім, хто цікавиться юридичною психологією.