← Література з питань права (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Налуцишин В. В. Соціальний контроль у забезпеченні правового порядку: філософсько-правова ідея та її сучасний розвиток : монографія / Віктор Володимирович Налуцишин ; Хмельн. ун-т упр. та права. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2018. – 336 с.

Анотація

Монографія є комплексним філософсько-правовим дослідженням місця і ролі соціального контролю у забезпеченні правового порядку. Доведено, що соціальний контроль, як одна із важливих функцій управління суспільством, метою якого є підтримання встановленого соціального і правового порядку, базується на системі цінностей, які складають підґрунтя (основу) соціальної організації. Тому аналіз соціального контролю у його взаємозв’язку з правопорядком здійснено в історичній ретроспективі через призму домінантних у суспільстві базових цінностей, які втілені у соціальних принципах і нормах. Виділено основні етапи розвитку соціального контролю як засобу забезпечення правового порядку. Охарактеризовано принципи, функції та систему соціального контролю. Розкрито поняття, ознаки, принципи та функції правового порядку.