← Література з питань права (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Пенсійне забезпечення в Україні та Білорусі: історія становлення і перспективи розвитку : монографія / Михайло М. Шумило, Світлана М. Синчук, Ірина Ю. Михайлова, Лідія Ткаченко, Ірина Басова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; за ред. Михайло М. Шумило, Ірина Комоцька. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 516 с.

Анотація

Монографічне дослідження присвячене низці актуальних питань пенсійного забезпечення в Україні та Білорусі. У роботі зосереджено увагу на трьох основних питаннях: історичному розвитку, проблемі правозастосування та перспективах розвитку пенсійного законодавства двох країн. У науковій розвідці розкрито історію становлення пенсійного законодавства на території сучасних України та Білорусі й охоплено історичні періоди, коли ці терени входили до складу інших держав (Австро-Угорської монархії, Російської імперії, Другої Речі Посполитої), а також радянський період та період розвитку пенсійних систем після проголошення незалежності. З урахуванням новочасних реновацій пенсійних систем обох країн розкрито практичні питання застосування пенсійного законодавства та відповідальності за порушення права на пенсію. Окремо викладені актуальні аспекти реалізації пенсійних прав внутрішньо переміщеними особами. Критично проаналізовано двосторонню міжнародну угоду між Україною та Білорусією у сфері пенсійного забезпечення. Проілюстровано перспективи розвитку пенсійного забезпечення України та Білорусі з урахуванням різновекторних інтеграційних процесів (євроінтеграція та інтеграція до ЄАЕС). Вказується на вплив рішень Європейського суду з прав людини на модернізацію пенсійного законодавства України. Обґрунтовано необхідність зміни форми пенсійного законодавства через його кодифікацію.

Наукова праця розрахована на правників, науковців, докторантів, студентів, а також широке коло читачів.