← Література з питань права (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Захист конституційних прав і свобод людини у процесі проведення біомедичних досліджень : монографія / Сергій Петрович Козодаєв, Юрій Михайлович Бисага, Дмитро Миколайович Бєлов, Мирослава Володимирівна Громовчук ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи ; уклад. Вероніка Вікторівна Коцкулич. – Ужгород : Гельветика, 2018. – 177 с.

Анотація

Монографія присвячена розробці науково-обґрунтованої концепції конституційно-правових засад захисту прав і свобод людини і громадянина в процесі проведення біомедичних досліджень.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, а також інших осіб, які цікавляться питаннями забезпечення ефективного захисту прав пацієнтів, які залучаються до медичних експериментів і досліджень.