← Література з питань права (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Штефан О. О. Цивільний процесуальний порядок захисту суб'єктивного авторського права : монографія / Олена Олександрівна Штефан ; Нац. акад. правових наук України. НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 498 с.

Анотація

У монографічному дослідженні викладена авторська концепція сучасного розуміння цивільного процесуального порядку захисту суб’єктивного авторського права на основі встановлення закономірностей розвитку цивільних процесуальних інститутів, виявлення специфіки захисту суб’єктивних авторських прав з позицій матеріального та процесуального права, аналізу практичних аспектів застосування цивільних і цивільних процесуальних норм, якими врегульовані суспільні відносини, пов’язані зі здійсненням в цивільному процесуальному порядку захисту суб’єктивного авторського права.

Книга розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів та докторантів, практичних працівників судових, правоохоронних органів, посадових осіб державної влади та місцевого самоврядування, представників засобів масової інформації і широкий читацький загал.