← Література з питань права (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Удосконалення правового регулювання оцінки майна і майнових прав. Оцінка землі. Професійна експертиза та оціночна діяльність : зб. матеріалів засідання "круглого столу" , м. Харків, 27 квітня 2018 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса ; редкол. О. М. Клюєв, О. П. Угровецький, В. Ю. Шепітько. – Харків : Золоті сторінки, 2018. – 70, [1] с.

Анотація

Збірник містить тези доповідей учасників засідання «круглого столу», що відбулося на базі Харківського НДІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 27 квітня 2018 р. Висвітлено проблеми вдосконалення правового регулювання оцінки майна й майнових прав, нових підходів до оцінки землі, професійної оціночної діяльності та методичного забезпечення судових експертиз з оцінки майна.

Для науковців, працівників правоохоронних органів, суддів, судових експертів, оцінювачів.