← Література з питань права (за листопад 2018 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Адміністративне право України : навчальний посібник : для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Право" освітньо-професійної програми "Правознавство" / Т. О. Коломоєць, Р. О. Кукурудз, Л. В. Кузенко, А. А. Шарая ; Запоріз. нац. ун-т, Нац. акад. прав. наук України, Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : Гельветика, 2018. – 82 с.

Анотація

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальної дисципліни «Адміністративне право», завдання для набуття практичних компетентностей, списки основної та додаткової літератури, завдання для самостійної роботи.

Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.