← Література з питань права (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Бойчук А. Ю. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони навколишнього середовища в Україні (1917-2017) : монографія / Андрій Юрійович Бойчук ; Харків. нац. ун-т внутріш. справ ; за ред. М. О. Баймуратов. – Одеса : Фенікс, 2018. – 347 с.

Анотація

Проблема історичного розвитку юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони навколишнього середовища в умовах глобальної екологічної кризи стає однією з важливих в сучасній юридичній науці. Показано, що за допомогою цього феномена відбувається вплив на поведінку людей в сфері охорони, використання, збереження та відтворення природних об’єктів. Розглянуто динаміку юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони навколишнього середовища на різних етапах існування України, яка зазнала суттєвої модифікації під впливом правової політики держави у цій сфері. Досліджено поняття, ознаки, принципи, функції юридичної відповідальності, встановлено відсутність чіткого розділення на деяких етапах розвитку норм кримінальної та адміністративної відповідальності. Показано, що історична динаміка даного феномена може бути представлена за допомогою еволюційної теорії, що проявляється у вигляді чотирьох етапів: зародження; становлення; стабілізації, дестабілізації. Доведено наявність двох стандартів правозастосовної діяльності: декларативного – на рівні законів та іншого, реального – на рівні підзаконних актів, які регламентували знищення деяких видів тварин, хижацьке використання надр, землі, зменшення кількості та площ заповідників.

Книга адресована всім, хто цікавиться історією розвитку юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони навколишнього середовища.