← Література з питань права (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Заверюха М. М. Правове регулювання використання та охорони лісів в Україні : монографія / Марина Михайлівна Заверюха ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; передм. Т. Є. Харитонова. – Одеса : Юридична література, 2018. – 224 с.

Анотація

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних аспектів використання та охорони лісів в Україні. У роботі здійснено аналіз доктринальних положень щодо еколого-правових та земельно-правових відносин з приводу правового регулювання використання та охорони лісів, детально досліджено зміст правового режиму лісів та земель лісогосподарського призначення. Здійснено аналіз правових форм використання лісових ресурсів на землях лісогосподарського призначення та їх правової охорони. На підставі проведеного дослідження розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України.

Видання розраховане на широке коло науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів освіти, а також усіх, хто цікавиться теоретичними та практичними питаннями використання та охорони лісів.