← Література з питань права (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Конституція України: основа консолідації суспільства і держави : матеріали наук. круглого столу, м. Киів, 26 червня 2017 р. / Ін-т законодавства Верховної Ради України, НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017. – 363 с.

Анотація

Збірка «Конституція України: основа консолідації суспільства і держави» містить тези виступів учасників наукового круглого столу від 26 червня 2017 року, присвяченого 21-й річниці Конституції України. Предметом обговорень на засіданні стали Конституція і сучасна модель суспільної консолідації в умовах розвитку євро інтеграційних процесів в Україні; модернізація інститутів громадянського суспільства і держави, посилення їх взаємодії; місце прав і свобод людини і громадянина у суспільної консолідації.

Видання розраховане на народних депутатів України, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців і всіх, хто цікавиться питаннями законодавчого забезпечення реформ в Україні.