← Література з питань права (за листопад 2018 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кордзая Н. Р. Основні поняття продовольчої безпеки країни : монографія / Натела Ревазівна Кордзая, Богдан Вікторович Єгоров. – Херсон : Олді-Плюс, 2018. – 145 с.

Анотація

В монографії зроблена спроба узагальнення проблем продовольчої безпеки від зародження поняття терміну та його розвитку до сучасного його трактування. У виданні систематизовані та узагальнені дані з різних джерел: робіт відомих науковців, видань державних міжнародних установ, законодавчої бази України та країн світу, які були інтерпретовані автором для даної роботи. Зроблено огляд різних точок зору щодо генезису поняття «продовольча безпека». На основі аналізу вітчизняних та зарубіжних літературних й нормативно-правових джерел розглянуто різні підходи до визначення поняття «продовольча безпека», системи формування та шляхів вирішення даної проблеми. Сформульовано нове визначення терміну «продовольча безпека», де одними з основних чинників є взаємозв’язок основних факторів впливу і формування продовольчих ринків та імпортозалежність у кожному з них.

Видання може бути корисним науковцям у даній галузі, керівникам та спеціалістам продовольчих ринків, органам правління агропромислового комплексу, законодавчій та виконавчій владі, державним діячам та депутатам різного рівня, керівникам промислових підприємств, студентам магістратури і аспірантам з товарознавства, маркетингу, фінансово-економічної безпеки, харчових технологій та широкому загалу читачів.