Відомі лауреати Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу»

vidomi-laureati-vseukrayinskogo-bibliotechnogo-biografichnog.jpg

Щорічний Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг» оголосив список лауреатів. Про це повідомляється на офіційному сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

 Кращі біографічні видання 2017 р. назвали з числа книжок, які увійшли до Топ–10 у чотирьох номінаціях: «Життєпис», «Колективна біографія», «Джерела біографії» та «Біобібліографічний покажчик».

 

Вперше бібліотечну спільноту ознайомили з цим проектом під час проведення XIX Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині» 19 травня цього року.

 Номінація «ЖИТТЄПИС»

 1. Горобець В. М. Гетьман Руїни. Іван Брюховецький та Москва / В. М. Горобець. – Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2017. – 248 с. – (Міжнародна історія України).
 2. Ситник К. М., Тетяна Бевз. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений : [монографія] / НАН України [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2017. – 362, [3] с. – Бібліогр. в кінці глав.
 3. Зінченко А. Л. Життя і служіння Митрополита Василя Липківського : [монографія] / Арсен Леонідович Зінченко ; НДІ українознавства М-ва освіти і науки України, Всеукр. т-во ім. Митрополита Василя Липківського. – Київ : Дуліби, 2017. – 335 с. : іл. – Бібліогр.: с. 328–335).

 Номінація «КОЛЕКТИВНА БІОГРАФІЯ»

 1. Пущук І. А. Волиняни про «Волинь–43»: українська пам’ять про польську експансію на Український Північний Захід у 1938–1944 рр.: усноісторичний аспект. Волинська область, Рівненська область, Південна Волинь (Кременеччина), Берестійщина, Підляшшя, Холмщина / І. А. Пущук; Рівнен. обл. краєзнав. музей. – Луцьк : Волиньполіграф, 2017. – 1064 с.
 2. На палаючому Сході  / упоряд. В. І. Лисенко. – Чернігів : Десна, 2017. – 288 с. : іл. 14,22
 3. Довідник «Праведники народів світу» / упоряд. : Є. А. Врадій, Д. В. Шаталов, І. Я. Щупак. – Дніпро : Ткума, 2017. – 220, [1] с. : табл. – (Академ. сер. :«Укр. б-ка Голокосту»).
 4. Подобєд П. К. З-під Конотопа до Аризони: невигадані історії вояків Армії УНР / П. К. Подобєд. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. – 330, [1] с. : фот., 4 вкл. арк. кольор. іл.

 Номінація «ДЖЕРЕЛА БІОГРАФІЇ»

 1. Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / авт. та упоряд.: С. В. Старовойт, А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков [та ін.] ; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) [та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. – Київ, 2017. – 710 с.
 2. Юрій Шевельов. Я — мене — мені… (і довкруги) : Спогади. 1. В Україні / Ю. Шевельов (Юрій Шерех) ; передм. С. Вакуленко ; прим. С. Вакуленко, К. Каруник, Ю. Полякова, В. Романовський ; упоряд. С. Вакуленко, О. Савчук ; художн. оформ. О. Чекаль. – Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. – 728 с., 248 іл. – (Cерія «Слобожанський світ». Випуск 11).
 3. Дениско Л. М., Ю. К. Рудакова. Книжкові знаки на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2017. – 350 с.
 4. Листування українських громадсько-політичних та культурних діячів з Олександром Олесем (1906–1944) / Упорядник: Ю. Горбач. – Київ: Оріон, 2017. – 448 с.

 Номінація «БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК»

 1. Микола Леонтович — славетний український композитор: біобібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. І. Кізян ; ред. С. В. Лавренюк ; комп’ютер. верстка, дизайн, оригінал-макет Н. В. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2017. – 412 с. – фот. – (Серія «Наші видатні земляки»).
 2. Невиплакані сльози України (запоріжці, які загинули в АТО) : біобібліогр. покажч. / КЗ «ЗОУНБ» ЗОР ; [уклад. Н. В. Романів, І. В. Макєєва, Т. М. Палівода ; відповід. за випуск О. В. Волкова]. – Запоріжжя : Статус, 2017. – 368 с.
 3. Варвара з роду Терещенків (Варвара Ханенко — колекціонерка, благодійниця, музеєтворець : до 165-річчя від дня народж.) : біобібліогр. нарис / Публ. б-ка ім. Лесі Українки, Від. краєзнав. літ. та бібліогр., Київ. міськдержадмін, Департамент культури ; упоряд. Н. І. Рижкова ; відп. за вип. : Н. Б. Грищенко, О. М. Трубайчук. – Київ, 2017. – 44 с. : фот. – (Видатні жінки Києва : [біобібл. нариси] ; вип. 2).
 4. Юрій Дрогобич (Котермак) : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Грубяк ; редактор С. Ю. Фартушок ; відп. за випуск М. М. Дмитрів ; ДДПУ ім. Івана Франка, Бібліотека. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2017. – 80 с.

Щорічний Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг» започаткований Інститутом біографічних досліджень НБУВ з нагоди 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та 25-річчя Інституту з метою підтримки видання і популяризації наукової біографічної продукції, котра з різних причин нині доступна лише обмеженому колу читачів, що несправедливо і щодо авторів, і щодо користувача, позбавленого змоги повноцінно задовольняти свої інформаційні потреби.

Створено: 29.05.2018
Переглядів: 216© 2019 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.