← Література з питань права (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Суспільство і держава : навч. посіб. / Наталія Миколаївна Єфтєні, Іванна Іванівна Задоя, Олеся Олегівна Ізбаш, А. В. Ковбан, А. В. Скоробагатько ; Нац. ун-т "Одеська морська академія" (НУ "ОМА"). – Одеса : НУ "ОМА", 2020. – 163 с.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто базові засади суспільства і держави, а також механізми регулювання суспільних відносин в державі. Розглядається суспільство як соціальна система, особливості його розвитку і функціонування, держава в політичній системі суспільства, політичні режими. Досліджується право як основний регулятор суспільних відносин. Викладено та охарактеризовано законодавчо встановлені правила співжиття людей у суспільстві та державі, а також види відповідальності за їх порушення.

Призначений для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання та викладачів вищих навчальних закладів.