← Література з питань права (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Копитова О. С. Теорія та практика судового правозастосування в Україні : монографія / Олена Сергіївна Копитова ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : ФОП Маслаков, 2020. – 377 с.

 

Анотація

У монографії здійснено комплексне дослідження теоретичних засад судового правозастосування в Україні. Висвітлено загальнотеоретичні підходи до розуміння категорії «судове правозастосування, розкрито особливості сучасного право розуміння як теоретичної основи мислення суддів; з’ясоване місце судового правозастосування у механізмі правового регулювання. Досліджено структуру і зміст судового правозастосування, в межах яких розкриту мету, призначення, принципи, функції та його стадії.

Для науковців, суддів, адвокатів, інших практичних працівників, студентів вищих закладів освіти й усіх, хто цікавиться теоретичними питаннями застосування норм права в механізмі комплексного процесуального захисту прав, свобод та інтересів осіб.