← Література з питань права (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кримінальне провадження на підставі угод : навч.-наоч. посіб. / Олена Василівна Єні, Людмила Борисівна Коваленко, Лілія Юріївна Крігер, Ольга Романівна Мала, Юрій Григорович Севрук ; за заг. ред. Антон Володимирович Столітній. – Вид. 3-тє, допов. та перероб. – Київ : Норма права, 2019. – 226 с. : схеми.

Анотація

У виданні розкрито норми національного законодавства, яке регламентує інститут угод у кримінальному провадженні, а також міжнародні стандарти, практику Європейського суду з прав людини та національних судів щодо здійснення кримінального провадження на підставі угод. Додатки до навчально-наочного посібника викладені у формі схем, що розкривають зміст інституту угод у кримінальному провадженні та полегшують орієнтування в нормах чинного кримінального процесуального законодавства, сприяють формуванню уявлення щодо їх реалізації. Видання містить зразки угод про визнання винуватості. Посібник розраховано на прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, їхніх керівників, слідчих органів досудового розслідування, а також викладачів, науковців, слухачів, студентів і курсантів вищих навчальних закладів юридичного спрямування.