← Література з питань права (за січень 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Барвенко В. К. Розслідування порушень правил охорони вод та забруднення моря (кримінальний процесуальний та криміналістичний аспекти) : монографія / Віталій Костянтинович Барвенко ; Півден. регіон. центр Нац. акад. правових наук України. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2020. – 273 с. : портр.

Анотація

У монографії розглянуто комплекс теоретичних і практичних питань розслідування порушень правил охорони вод та забруднення моря. Проаналізовано сучасний стан злочинних порушень правил охорони вод та забруднення моря, зокрема в Одеської, Миколаївської та Херсонської областях в Україні. У криміналістичному розумінні надане визначення поняття порушень правил охорони вод та забруднення моря, як сукупності правопорушень стосовно такого екологічного об’єкту, як води (поверхневі, підземні, морські), що призводять до таких їх змін, які створюють небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, практичних працівників органів слідства, прокуратури та суду.