← Література з питань права (за січень 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Запорізькі правові читання : матеріали щорічної Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 19-20 травня 2020 р. : [тези доп.] / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т", Навч.-наук. лаб. з дослідження проблем службового права Нац. акад. прав. наук України ; редкол. Тетяна Олександрівна Коломоєць, Олександр Григорович Бондар, Наталя Володимирівна Верлос ;за заг. ред. Тетяна Олександрівна Коломоєць ; відп. ред. Наталя Володимирівна Верлос. – Запоріжжя : Видавничий дім "Гельветика", 2020. – 427 с.

Анотація

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на Щорічну міжнародну науково-практичну конференцію «Запорізькі правові читання», яка відбулася на базі юридичного факультету Запорізького національного університету 19-20 травня 2020 року.