← ЗНО, навчальна література (за січень 2023 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Цуркан Т. Г. Педагогічна культура батьків (Відкриті батьківські студії) : навч.-метод. посібник / Таісія Георгіївна Цуркан ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; за заг. ред. М. Г. Іванчук. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 189 с. : іл., табл.

Анотація

Навчальне видання освітнього курсу для батьків присвячене висвітленню теоретико-методологічних засад педагогічної культури батьків. Навчально-методичний посібник включає тематико-проблемне наповнення зустрічей, відповідно когнітивного, ціннісного, емоційного та поведінкового компонентів педагогічної культури батьків; орієнтовано на налагодження партнерської взаємодії вчителів і батьків та озброєння інноваційними педагогічними підходами у роботі з дітьми. Видання містить практичні рекомендації стосовно розвитку, соціалізації та виховання дітей.