← ЗНО, навчальна література (за січень 2023 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Економічна інформатика: лабораторний практикум / Василь Степанович Григорків, Руслан Романович Білоскурський, Олена Юріївна Вінничук, Андрій Васильович Верстяк, Марія Василівна Григорків ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; відп. за вип. Василь Степанович Григорків. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 227 с. : іл., табл.

Анотація

Зміст і структура навчального посібника узгоджені з вимогами стандартів вищої освіти підготовки фахівців спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» і всіх спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування» бакалаврського рівня освіти. Наведені у посібнику лабораторні роботи розроблено у такий спосіб, щоб за персональним комп’ютером продемонструвати особливості програмного забезпечення для обробки економічної інформації, інформаційних технологій, основ програмування офісних додатків. Для студентів усіх економічних та управлінських спеціальностей ЗВО і широкого кола фахівців, які працюють з інформацією та інформаційними технологіями в економіці та управлінні.