← ЗНО, навчальна література (за січень 2023 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. : у 2 ч. / Андрій Юрійович Рамський, Наталія Миколаївна Самарук, Олена Андріївна Поплавська, О. В. Курінєнко ; відп. за вип. В. С. Яремчук. – Хмельницький : ХНУ, 2020 .

Ч. 1 : Теорія ймовірностей . – 2020. – 219 с. : іл., табл.

Анотація

Викладено означення та положення теорії ймовірностей відповідно до сучасних поглядів підготовки фахівців. Наведені алгоритми розв’язання основних задач теорії ймовірностей. Підібрані завдання для аудиторної і самостійної роботи студентів. Для студентів економічних і технічних спеціальностей ЗВО та для осіб, які бажають поглибити знання з теорії ймовірності.