← ЗНО, навчальна література (за січень 2023 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Князь Т. М. Українська мова (для іноземних здобувачів) : навч. посіб. / Тетяна Миколаївна Князь, Тетяна Олексіївна Петрова ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : Бровін О. В., 2020. – 151 с. : іл., табл.

Анотація

У навчальному посібнику подано лексико-граматичний матеріал, що забезпечить глибоке оволодіння нормами сучасної української літературної мови, сформує високий рівень комунікативної культури іноземних здобувачів у сфері професійного спілкування, у його усній і писемній формі. Призначено для іноземних здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування».