← ЗНО, навчальна література (за січень 2023 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Бехта І. А. Невербальна комунікація: дискурсна динаміка текстового концепту : [монографія] / Іван Антонович Бехта, Оксана Дмитрівна Мельничук. – Рівне : Волинські обереги, 2021. – 198 с.

Анотація

Монографія висвітлює окремі питання когнітивного існування концептуального простору англійськомовного художнього дискурсу у руслі новітнього напряму філологічних студій – когнітивної наратології. Визначено простір текстового концепту невербальна комунікація та встановлено його дискурсну динаміку в англійськомовній художній прозі сучасності. Монографію адресовано мовознавцям і літературознавцям, аспірантам і студентам філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.