← ЗНО, навчальна література (за січень 2023 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / О. І. Федоренко, В. О. Тюріна, С. П. Гіренко, М. О. Котелюх, М. О. Котелюх ; Харків. нац. ун-т внутріш. справ ; за заг. ред. О. І. Федоренко. – Харків : Бровін О. В., 2020. – 239 с. : іл.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади педагогіки вищої школи; особливості її становлення та розвитку в історичному аспекті; розкрито сучасний стан вищої освіти України; загально дидактичні положення організації освітнього процесу; особливості виховного процесу у закладі вищої освіти. Розкрито сучасні вимоги до особливості викладача, його педагогічну майстерність та професійну культуру. Підручник призначено для студентів, магістрів, аспірантів та науково-педагогічних працівників.