← ЗНО, навчальна література (за січень 2023 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Вишпінська Я. М. Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Ярина Маноліївна Вишпінська ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; відп. за вип. В. А. Лісовий. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 287 с. : табл., ноти.

Анотація

У посібнику відображено зміст навчально-методичного комплексу дисципліни «Теорія і методика музичного виховання дітей дошкільного віку» для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта». Подано навчальну програму, матеріали інформаційно-дидактичного й навчально-методичного забезпечення предмета, контрольні питання і завдання для самостійної роботи студентів-бакалаврів, практичні завдання, приклади педагогічних ситуацій, тести, тематика рефератів для підсумкового контролю й оцінювання знань і практичних умінь студентів. Для студентів вищих і середніх спеціальних закладів освіти педагогічного та музично-педагогічного спрямування.