← ЗНО, навчальна література (за січень 2023 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Занько О. В. Українська мова як іноземна (анотування та реферування наукових текстів, монологічне висловлювання) : для студентів 4 курсу ден. форми навчання та 5 курсу заоч. форми навчання гуманіт. спец. Нац. ун-ту "Одеська юридична академія" : практикум / Олена Валентинівна Занько, Оксана Анатоліївна Трюхан ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2020. – 87, [1] с. : табл.

Анотація

Пропонований практикум побудований згідно з Загальноосвітнім стандартом з української мови як іноземної (рівень С1) та Комплексом програм з української мови як іноземної, які розроблено відповідно до різних рівнів володіння європейськими мовами: А1 – Початковий рівень; А2 – Базовий рівень; В1 – І Середній рівень; В2 – ІІ Середній рівень; С1 – Професійний рівень з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Практикум складений з метою організації навчального процесу з вивчення української мови іноземними студентами-правниками, а також для студентів-журналістів, соціологів, політологів на виконання п.2 Наказу Міністерства освіти і науки України №997 від 18 серпня 2016 року. Складається практикум зі змісту програми, планів практичних занять, завдань для самостійної роботи, контрольних завдань для перевірки знань, списку пропонованої літератури. Практикум призначений для студентів-іноземців, які вчаться у закладах вищої освіти, зокрема для дистанційного навчання.