Електронна виставка до 115-річчя (1908) присвоєння Іллі Іллічу Мечникову Нобелівської премії з медицини та фізіології «За вивчення імунної системи»

foto-2.jpg

Мечников Ілля Ілліч (1845-1916) – видатний фізіолог, один із основоположників еволюційної імунології, ембріології та мікробіології, лауреат Нобелівської премії. Народився в с. Іванівка (нині Куп'янський район), Харківської області. Закінчив Харківський університет. 1864 року виїхав за кордон: працював в лабораторіях університетів у Гессені та Неаполі.

foto-3.jpg

1867 року вчений повертається на батьківщину, захищає магістерську дисертацію в університеті в Петербурзі на основі матеріалів, отриманих за кордоном. Одержав премію Баєра за досягнення в ембріології, захистив докторську дисертацію. У 1870-1882 рр. учений працював ординарним професором на кафедрі зоології та порівняльної анатомії Новоросійського університету в Одесі. Восени 1882 р. І. І. Мечников відкриває явище фагоцитозу. Наступні 25 років вчений присвячує розвитку фагоцитарної історії. У 1886 р. І. І. Мечников очолює створену в Одесі разом з Миколою Гамалією бактеріологічну станцію. Восени 1888 р. на запрошення Луї Пастера вчений виїздить до Парижа для роботи в Пастерівському інституті. У 1891 р. І. І. Мечников працював над теорією про запалення в порівняльно-еволюційному аспекті. У 1906 р. Іллю Ілліча нагородили медаллю Коппи «За вагомі досягнення в біології і патології», а в 1908 р. вчений спільно з Паулем Ерліхом отримує Нобелівську премію «За вивчення імунної системи».

Події, пов’язані з початком Першої світової війни, негативно вплинули на здоров’я І. І. Мечникова – загострилася хвороба серця, що невдовзі призвела до смерті. Сталося це у Парижі 15 липня 1916 року. Похований у Парижі, прах свій заповів бібліотеці Пастерівського інституту.

Ідеї талановитого вченого і дотепер сприяють розвитку різних галузей біології й медицини. Його імя присвоєне багатьом науково-дослідним і медичним установам України. У 1945 році ім’я Іллі Ілліча Мечникова присвоїли Одеському національному університету. За видатні розробки у галузях мікробіології, імунології, геронтології та за успіхи у боротьбі з інфекційними хворобами науковцям присуджується премія імені І. І. Мечникова з врученням медалі.

Ілля Ілліч Мечников свято виконав клятву на вірність науці, яку дав у юності. Він став ученим світового масштабу і яскравим взірцем для науковців наступних поколінь.

До 115-річчя присвоєння Іллі Іллічу Мечникову Нобелівської премії з медицини та фізіології «За вивчення імунної системи» фахівці Одеської національної наукової бібліотеки підготували електронну виставку.

foto-4.jpg

Этюды оптимизмаИлья Ильич Мечников. – Репр. воспроизведение изд. 1907 г. – Харьков : Литера Нова, 2013. – 303 с.

Книга «Етюди оптимізму» відомого біолога та природодослідника І. І. Мечникова виходить за межі біологічних і медичних проблем, яким в основному була присвячена наукова діяльність великого біолога і нобелівського лауреата. З літературним блиском та ерудицією він висвітлив в «Етюдах» питання біологічної організації людини, питання дисгармонії у її життєдіяльності, протиріччя людської природи, способи забезпечення щасливого існування, заснованого на відчутті повноти життя у всіх її проявах. У це видання було включено лише три частини з усієї книги, ті частини, які на думку видавництва, торкалися найбільш актуальних проблем нинішнього покоління, теми, які, як не дивно, залишаються актуальними, незважаючи на такий величезний розрив у часі.

foto-5.jpg

Мікробіологія в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова (1865-2003)В. О. ІваницяН. Г. ЮргелайтісТ. В. Бурлака ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2004. – 136 с.

Історія – це той базис, на якому будується майбутнє. У книжці висвітлюється 140-річна історія мікробіологічних досліджень та 70-річна історія кафедри мікробіології та вірусології Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.

На багатому фактичному матеріалі показано процес становлення мікробіології в університеті, біля витоків якої стояли видатні вчені – професор Л. С. Ценковський, лауреат Нобелівської премії І. І. Мечников та інші. Розповідається про участь професорсько-викладацького складу, наукових співробітників кафедри у підготовці фахівців-мікробіологів і вірусологів, про науково-дослідну роботу кафедри.

У книгу включено бібліографічний покажчик основних наукових праць співробітників кафедри, укладений в хронологічному порядку на основі матеріалів, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях за 1933-2003 рр.

Книга розрахована на студентів, аспірантів, викладачів, фахівців-мікробіологів і всіх тих, хто цікавиться історією науки та розвитком мікробіології.

foto-6.jpg

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Історія та сучасність (1865-2015)Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. І. М. Коваль ; редкол. : Ю. Ф. ВаксманВ. В. ГлебовЛ. М. Голубенко. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2015. – 955 с.

У книзі розкриваються етапи історії першого на півдні України вищого навчального закладу та показано сьогодення одного з флагманів у вітчизняному освітянському просторі. З урахуванням історіографічних традицій та сучасних підходів прослідковуються його організаційні трансформації, наукові й освітні традиції та здобутки, міжнародні зв’язки, показано повсякденне життя викладачів і студентів на всіх етапах існування Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, випускників університету, усіх, хто цікавиться історією освіти і науки.

foto-7.jpg foto-8.jpg
foto-9.jpg foto-10.jpg foto-11.jpg

Ілля Ілліч Мечников : фотоальбом : до 160-х роковин від дня народження ; Каталог виставки / в.о. Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; авт.-уклад. А. Ф. Парамонов ; уклад. : Л. І. РомановаО. М. Христіян. – Харків : Харк. приват. музей міської садиби : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2005. – 24 с.

Фотоальбом присвячено відомому біологу, нобелівському лауреату Іллі Іллічу Мечникову. Видання містить світлину місць на Харківщині, пов’язаних із діяльністю роду Мечникових та території Дворічанського району, Харківської області, бібліографічні анотації та зображення фотографій обкладинок наукових праць і текстів статей про життєвий шлях та науковий доробок науковця, які знаходяться у фондах Харківської центральної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка та Державного архіву Харківської області, копії фотографій Іллі Ілліча Мечникова.

Альбом створює особливу ауру, родинні обставини, походження майбутнього нобелівського лауреата, показуючи мальовничі куточки Харківщини, оточення та родину, все, що безпосередньо вплинуло як на діяльність науковця, так і на його моральні риси, які стали легендою в науковому світі.

Для науковців, бібліотекарів, держслужбовців, краєзнавців, усіх, хто цікавиться особистістю непересічного вченого, уродженця Харківщини.

foto-12.jpg foto-13.jpg

Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865-2015) : науковий довідникОдес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд. : Марина Олексіївна ПодрезоваВіра Володимирівна Самодурова ; наук. ред. І. М. Коваль ; бібліогр. ред. А. П. Бахчиванжи. – 2-ге вид, перероб. і допов. – Одеса : ОНУ, 2016. – 204 с.

Довідник «Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865—2015)» присвячено 150-й річниці ОНУ імені І. І. Мечникова він містить нариси про близько 100 всесвітньо відомих професорів і випускників університету, які увійшли в численні словники і довідники, що відображають внесок учених у світову науку. Серед них є фундатори нових наукових учень, основоположники наукових теорій і методик, засновники наукових шкіл і першовідкривачі нових наукових явищ. Усі вони були авторами наукових ідей, перевірених часом, ідей, що залишилися живими і плідними дотепер.

Матеріали довідника представляють значний інтерес як для фахівців, викладачів, студентів університету, так і для всього наукового та освітянського суспільства.

foto-14.jpg foto-15.jpg

Honoris Causa: почесні члени, доктори, професори Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : біогр. довідникОлександр Євгенович МузичкоОлена Олександрівна СинявськаВадим Михайлович ХмарськийОдес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, фак. історії та філософії ; голов. ред. І. М. Коваль. – Одеса : ОНУ, 2020. – 306 c.

Біографічний довідник містить відомості про почесних членів, докторів та професорів Одеського національного університету І. І. Мечникова від заснування закладу вищої освіти до сучасності. Особливістю цього видання, порівняно з більшістю аналогічних, є те, що тут приділено велику увагу зв’язкам почесних членів, докторів та професорів з Одесою, передусім з її науковим середовищем.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, випускників університету, істориків, краєзнавців, усії, хто цікавиться історією Одеси, історією освіти і науки.

foto-16.jpg foto-17.jpg

Лауреати Нобелівської премії. 1901-2001 : енциклопед. довід. : вид. ювілейне / уклад. : Станіслав Олексійович ДовгийВолодимир Михайлович ЛитвинВалерій Борисович Солоіденко. – Київ : ДІА, 2001. – 768 с.

В енциклопедичному довіднику подано відомості майже про всю світову інтелектуальну еліту – провідних фізиків, хіміків, медиків, економістів, літераторів, суспільних діячів, хто, за заповітом Альфреда Нобеля, шведського інженера-хіміка й промисловця, були удостоєні Нобелівської премії впродовж 1901-2001 рр. Випуск довідника є унікальним, бо видається в такому повному вигляді в Україні вперше.

Видання вирізняється певною новизною, всеосяжністю й толерантністю, гідно продовжуючи кращі традиції попередніх публікацій. Інформацію про кожного лауреата подано за уніфікованою схемою й проілюстровано фотопортретом.

Довідник адресований широкому колу читачів – ученим, політикам, науковій громадськості, державним службовцям, бізнесменам, студентам і школярам, кожному, хто бажає ознайомитися з життям і науковими досягненнями тих, хто найбільш плідно трудився на благо всього людства.

foto-18.jpg

Славетний співвітчизник : до 160-х роковин І. І. Мечникова : кат. виставки / в.о. Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. : Л. І. РомановаО. М. Христіян. – Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2005. – 20 с.

У травні 2005 р. громадськість України широко відзначала знаменну дату – 160-річчя від дня народження Іллі Ілліча Мечникова. В особі І. І. Мечникова ми зустрічаємося, можливо, з одним із останніх енциклопедистів нашого часу. Його ім'я в Україні у ХХ сторіччі стоїть в одному ряду з акад. В. І. Вернадським.

Працівники відділу масової роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка підготували виставку, де експонувалися відповідні документи за 1869-2000 рр. та друкований каталог цієї виставки.

Видання рекомендується науковцям, аспірантам, студентам, широкому загалу читачів, які цікавляться діяльністю видатного земляка.

foto-19.jpg foto-20.jpg foto-21.jpg foto-22.jpg

Засновник імунології та геронтології : "...в Одесі, Ви... запалили... науковий вогник" або "Етюди оптимізму" життя : монографіяМикола Олексійович Шалімов. – Одеса : Бондаренко М. Одеса, 2020. – 81 с. 

Монографія Миколи Олексійовича Шалімова «Засновник імунології та геронтології : "...в Одесі, Ви... запалили... науковий вогник" або "Етюди оптимізму" життя» присвячена Іллі Іллічу Мечникову – вченому світового масштабу, Нобелівському лауреату, зоологу, ембріологу і бактеріологу, одному з основоположників імунології. У книзі досліджується його внесок у відповідні галузі, а також розглядаються його основні наукові досягнення, теоретичні роботи та практичні відкриття.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, випускників університету, істориків, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією освіти і науки в Одесі.

foto-23.jpg foto-24.jpg foto-25.jpg

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 1865-2005Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; вступ. ст. Валентин Андрійович Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2005. – 23 с. 

Видання присвячене Одеському національному університету ім. І. І. Мечникова, одному з найстаріших вищих навчальних закладів півдня України. Висвітлено історію, розвиток, досягнення та значний внесок університету в освітню, наукову та культурну сфери; розповідається про заснування університету, його пріоритетні напрями досліджень, наукові досягнення, видатних учених, академічних співробітників та студентів, співпрацю з іншими науковими установами, а також розкривається роль університету у розвитку регіону.

Створено: 19.05.2023
Переглядів: 861
© 2024 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.