← Література з питань права (за квітень 2019 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Швидка Т. І. Господарське право (в схемах та таблицях) : для студентів та аспірантів юрид. і екон. спец. / Тетяна Ігорівна Швидка, Марина Миколаївна Кузьміна ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків : Юрайт, 2017. – 112, [1] с.

 

Анотація

У навчальному посібнику на підставі аналізу нормативно-правових актів та теоретичних надбань вчених, викладаються основні поняття та інститути господарського права. Розглянуті питання загальної та особливої частин, зокрема особливості діяльності, створення та припинення різних видів суб’єктів господарювання, укладення ними господарських договорів, а також державного регулювання різних видів господарської діяльності тощо. Всі положення систематизовані та стисло представлені у вигляді схем та таблиць.

Для студентів та аспірантів юридичних і економічних спеціальностей, юристів практиків, підприємців, а також всіх, хто цікавиться питаннями господарського права України.