← Література з питань права (за квітень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції : монографія / Наталя Миколаївна Хуторян, Яна Володимирівна Сімутіна, Михайло Миколайович Шумило, Світлана Василівна Вишновецька, Людмила Петрівна Гаращенко ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; відп. ред. Наталя Миколаївна Хуторян. – Харків : Право, 2018. – 255 с.

Анотація

У монографії розкрито методологію порівняльно-правових досліджень як основу гармонізації трудового законодавства України із законодавством ЄС, проаналізовано трудове та соціальне законодавство ЄС як джерело європейських стандартів, досліджено основні трудові права працівників за законодавством Європейського Союзу, право працівників на гідність та її захист в актах ЄС та законодавстві країн-членів ЄС, правове забезпечення права на працю працівників-мігрантів в Україні та громадян України в країнах ЄС. Розглянуто проблеми адаптації правового регулювання трудових відносин та зайнятості населення в Україні до стандартів ЄС і проблемні питання гармонізації законодавства України з охорони праці із законодавством Європейського Союзу.

Приділено увагу питанням адаптації права соціального забезпечення України до законодавства ЄС. Проаналізовано та розкрито значення рішень Європейського суду з прав людини та Верховного Суду в процесі адаптації пенсійного законодавства України до європейських стандартів, досліджено питання вдосконалення системи соціального страхування України на випадок безробіття у контексті євроінтеграції, проаналізовано зарубіжний досвід щодо координації законодавства Європейського Союзу із соціальним законодавством Литви. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до національного трудового законодавства.

Розрахована на юристів – наукових і практичних працівників, студентів, аспірантів, широке коло читачів.