← Література з питань права (за квітень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кримінальне право України. Особлива частина. Альбом схем : навч. посіб. / Віталій Якович Горбачевський, Інна Анатоліївна Вартилецька, Олександр Васильович Микитчик, Віталій Степанович Плугатир, Максим Віталійович Плугатир ; Нац. акад. внутрішніх справ ; за заг. ред. В. В. Коваленко. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2015. – 574 с. : схеми.

Анотація

Навчальний посібник підготовлений у відповідності з програмою курсу «Кримінальне право. Особлива частина» та чинним законодавством. Висвітлені поняття, значення і система особливої частини кримінального права, здійснений аналіз законодавства по видам і складам злочинів.

Розрахований на студентів і викладачів навчальних закладів, які готують фахівців у галузі права, а також на працівників суду, правоохоронних органів, юристів для використання в практичній роботі.