← Література з питань права (за квітень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кримінальне право України. Особлива частина : підручник : для студентів юрид. вищ. навч. закл. / Юрій Васильович Баулін, Вячеслав Іванович Борисов, Володимир Ілліч Тютюгін, А. О. Байда, С. Б. Гавриш ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за ред. Василь Якович Тацій, Вячеслав Іванович Борисов, Володимир Ілліч Тютюгін. – 5-те вид, перероб. і допов. – Харків : Право, 2015. – 677, [1] с.

Анотація

У підручнику на підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права та з урахуванням судової практики висвітлюються основні питання Особливої частини кримінального права України. У п’ятому виданні підручника враховано зміни і доповнення до КК України, які відбулися за період з 2001р. до 1 березня 2015 р., положення інших нормативно-правових актів, а також рішення Конституційного Суду України, постанови, висновки і ухвали Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників.