← Література з питань права (за квітень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Молдован В. В. Кримінальний процес України. Лекції. Процесуальні документи : навч. посіб. / Валеріан Васильович Молдован, Андрій Валеріанович Молдован, Руслан Сергійович Кацавець. – 2-ге вид, із змін. та допов. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2016. – 359 с.

Анотація

У навчальному посібнику внесені доповнення та зміни після 2012 року.

Перший розділ висвітлює питання кримінального процесу України. Зокрема завдання, засади і стадії; процесуальне становище учасників кримінальної процесуальної діяльності; доказове право; порядок провадження слідчих та судових дій; міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

Другий розділ містить відомості, як грамотно і достовірно викладати юридичні факти; складати процесуальні документи за наведеними зразками та фабулами.

Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів. Може прислужитися працівникам правоохоронних органів.