← Література з питань права (за квітень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник : для студентів юрид. вищ. навч. закл. / Вячеслав Іванович Борисов, Василь Якович Тацій, Володимир Ілліч Тютюгін, Ю. В. Баулін, О. О. Володіна ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; за ред. Василь Якович Тацій, Вячеслав Іванович Борисов, Володимир Ілліч Тютюгін. – 5-те вид, перероб. і допов. – Харків : Право, 2015. – 525 [1] с.

Анотація

У підручнику на підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права та з урахуванням судової практики висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України, а також наводяться відомості про основні напрями (школи) науки кримінального права. У п’виданні підручника враховано зміни та доповнення до Кримінального кодексу України, які відбулися за період із 2001 р. до 1 березня 2015 р., положення інших нормативно-правових актів, а також рішення Конституційного Суду України, постанови, ухвали і висновки Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.