← Література з питань права (за квітень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Експертизи у судочинстві України : наук.-практ. посіб. / Сергій Борисович Бойченко, Віктор Іванович Бояров, Тетяна Володимирівна Будко, Тетяна Вікторівна Варфоломеєва, Владлен Гнатович Гончаренко ; Акад. адвокатури України ; за заг. ред. Владлен Гнатович Гончаренко, Ірина Віталіївна Гора. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 502 с.

Анотація

Розглядаються проблеми використання спеціальних знань у судочинстві України, теоретичні й організаційні основи судової експертизи, її значення в кримінальному, цивільному, адміністративному судочинстві. Стосовно кожного виду експертизи вказані предмет, об'єкти, завдання, коло питань, які нею вирішуються, наведені зразки запитань, що ставляться слідчим, судом при залученні експерта для виконання експертних досліджень.

Видання розраховано на слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів, судових експертів, студентів, слухачів і аспірантів, а також викладачів вищих навчальних закладів та широкого кола читачів, які виявляють інтерес до судової експертизи.