← Література з питань права (за квітень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Порівняльне правознавство у таблицях : навч. посіб. : для юрид. вищ. навч. закл. і фак. / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; авт.-уклад. Олександр Віталійович Петришин, Олена Володимирівна Зінченко, Дмитро Васильович Лук'янов. – Харків : Право, 2016. – 162 с. : табл.

Анотація

У навчальному посібнику у таблицях викладено основні питання, передбачені навчальною програмою вищих юридичних навчальних закладів України з порівняльного правознавства, що дозволяють студентам глибше засвоїти матеріал та систематизувати його. У таблицях у стислому вигляді представлено матеріали з теорії компаративістики, європейського права, романо-германської та англо-американської правових сімей, скандинавського і латиноамериканського права, правових систем релігійного типу (ісламського, індуського, єврейського та канонічного права) та правових систем традиційного типу (китайське, японське, африканське право). Навчальний посібник можна використовувати при вивченні курсів «Теорія держави і права», «Сучасні правові системи», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Міжнародне право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Релігієзнавство» та ін.

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів та усіх, хто цікавиться питаннями порівняльного правознавства.