← Література з питань права (за квітень 2019 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / Д. С. Азаров, В. В. Бабаніна, І. А. Вартилецька, В. В. Василевич,   А. А. Вознюк ; Нац. акад. внутрішніх справ ; за заг. ред. О. М. Джужа, А. В. Савченко, В. В. Чернєй ; наук. ред. і передм. Віктор С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 1063 с.

Анотація

У книзі докладно прокоментовано Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III з посиланнями більше ніж на тисячу нормативно-правових актів. Крім того, до кожного розділу подано перелік основних наукових джерел.

Видання буде корисним не тільки співробітникам системи органів внутрішніх справ, викладачам і слухачам навчальних закладів МВС України, а й працівникам прокуратури, органів безпеки, інших правоохоронних органів, командирам військових частин і начальникам військових установ, суддям, адвокатам, юрисконсультам, науковцям, викладачам, аспірантам і студентам юридичних навчальних закладів, а також усім особам, зацікавленим у належному захисті від злочинних посягань національної безпеки України, прав та свобод людини і громадянина, власності, довкілля, громадського порядку, інших об’єктів кримінально-правової охорони.