До 95-ліття Сергія Лущика: ХРАНИТЕЛЬ ПАМ’ЯТІ

8 квітня 2020 року виповнюється 95 років від дня народження одеського краєзнавця-дослідника Сергія Зеноновича Лущика (1925-2015). З нагоди цієї дати відділ мистецтва ОННБ підготував електронну виставку «Хранитель пам’яті».

С.З. Лущик – знавець історії Одеси, літератор, автор книг та статей. Спектр його знань – від археології до топоніміки, від живопису до літератури. Колекціонер, бібліофіл, дослідник – він був відомий далеко за межами України. Багато краєзнавців і колекціонерів вважають себе його послідовниками, навіть учнями. Він служив живим прикладом людини, беззавітно відданої мистецтву, своїй справі. У професійному плані, як дослідник, Сергій Зенонович вирізнявся скрупульозністю, глибиною розкриття явища, системністю у роботі. При усій аналітичності його розуму, це був романтик, закоханий у певну епоху.

lushik-1.jpg

Сергій Зенонович Лущик.
Фото Бориса Ладиженського

Сергій  Зенонович Лущик залишився у нашій вдячній пам’яті як давній друг бібліотеки, її постійний читач з 1942 року. У стінах ОННБ відбувалася підготовча робота майже над усіма книгами і багатьма публікаціями Лущика, а для нас, бібліотечних працівників, він став незамінним консультантом і помічником під час складних наукових розвідок. Багато років Сергій Лущик був членом ученої ради бібліотеки.

У 2013 році Одеська національна наукова бібліотека видала збірку «Сергей Зенонович Лущик» (упоряд. О.М. Барковська), яка започаткувала нову серію біобліографічних посібників «Краєзнавці Одеси».

На електронній виставці представлені матеріали про життєвий шлях, науковий доробок С.З. Лущика, а також спогади про нього колег та друзів, серед яких краєзнавці, мистецтвознавці, журналісти, літературознавці та бібліографи.

*Видання авторства С.З. Лущика та видання, до яких він був причетний як упорядник, редактор, автор коментарів та вступних статей, представлені в електронному каталозі ОННБ. Безпосередньо ознайомитися з дослідженнями краєзнавця ви зможете вже після закінчення карантину.

Михайло Жук : кат. вист. / упоряд. : Л. Арюпіна, О. Барковська, С. Лущик; авт. вступ. ст. С. Лущик ; М-во культури України ; Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; Секція книги Одес. будинку вчених. – Одеса, 1993.– 52 с. : іл.

Панахидні співи : поезії / Павло Тичина ; упоряд. С. З. Лущик. – Одеса : Хайтех, 1993.– 114 с.

Григорий Григорьевич Маразли – меценат и коллекционер : сб. ст. / сост. Л. В. Арюпина, О. М. Барковская, С. З. Лущик ; отв. ред. О. Ф. Ботушанская ; Одес. гос. науч. б-ка им. М. Горького, Фонд греческой культуры. – Одесса : ОКФА, 1995.– 288 с. : ил.

Одесский журнал «Крокодил» и его авторы : избранные страницы (1911-1912) / сост. Т. Щурова ; отв. ред. О. Ботушанская ; авт. ст. Е. Голубовский, С. Лущик. – Одесса : ОКФА, 1998.– 314,[5] c. : ил.

Уже написан Вертер : повесть / Валентин Катаев. Реальный комментарий к повести / Сергей Лущик. – Одесса : Optimum, 1999. – 230 с. : ил. – (Серия о-ва «Одесский Мемориал». Вып. 8).

Блаженство отчаяния : стихи / Орест Номикос ; сост. : Г. В. Чуйко [вдова поэта], К. О. Эрдманн-Номикос [дочь] ; ред. авт. биогр. ст. и коммент. С. Лущик. – Одесса : Оптимум, 2001.– 170 с.

Одесские реалии Человека-Волка : из истории психоанализа в Одессе / Сергей Лущик ; Юж.-укр. психоаналит. о-во. – Одесса : Optimum, 2003. – 102 с. : ил.

Вениамин Бабаджан. Из творческого наследия : в 2 кн. / сост. : С. З. Лущик, А. Л. Яворская ; авт. ст. и коммент. С. З. Лущик. – Одесса : Optimum, 2004. – 582 с. : ил. (нумерация сквозная).

Библиофилы старой Одессы : очерки / Сергей Лущик. – Одесса : Оptimum, 2005. – 94 с. : ил.

Одесские «Салоны Издебского» и их создатель / Сергей Зенонович Лущик. – Одесса : Студия «Негоциант», 2005. – 352 с. : ил.

Летопись библиофильского содружества : к 40-летию научной секции книги Одесского Дома ученых / Сергей Лущик ; авт. предисловий: Л. А. Мельниченко, Т. В. Щурова. – Одесса : Студия «Негоциант», 2007. – 296 с. : ил.

Роберт Граббе – художник из Караганды : сб. ст. / Сергей Зенонович Лущик, Владимир Ильич Селиванов.– Одесса : Печатный дом, 2011.– 56 с. : ил.

Створено: 08.04.2020
Переглядів: 422
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.