До 170-річчя Михайла Комарова

З нагоди 170-річчя від дня народження Михайла Федоровича Комарова (1844-1913) – видатного діяча української культури, літературознавця, етнографа, біографа, бібліографа, видавця і громадського діяча, співробітники відділу рідкісних видань та рукописів Одеської національної наукової бібліотеки імені М.Горького підготували бібліографічний покажчик його книжкової колекції.

Бібліотека М.Ф. Комарова : каталог колекції Одеської нацiональної наукової бiблiотеки iменi М. Горького» / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького; Упоряд. Н. А. Бродецька, Н. О. Яцун; ред. І. С. Шелестович.– Одеса, 2013.

Пропоноване читачам видання містить бібліографічний опис книг та ряд періодичних видань бібліотеки М.Ф.Комарова, яка зберігається у відділі рідкісних видань та рукописів, виділена в окрему колекцію і нараховує 1258 назв. До колекції входять книжки ХІХ – початку ХХ ст., але більшу частину складають видання 1880-1910 років з друкарень Одеси, Харкова, Києва, Херсона, Чернігова, а також Львова і Чернівців. Багато видань з Москви та Санкт-Петербурга. Серед періодичних видань – «Записки наукового товариства імені Т. Шевченка», «Зоря», «Правда», «Рідний край», «Слово», «Село» та ін.

Зібрання згруповане за галузевими розділами: І – Богословські науки; ІІ – Філософські науки; ІІI – Правознавство, політичні і соціальні науки; IV – Географія та етнографія; V – Історія та допоміжні історичні дисципліни; VI – Всесвітня література; VII – Українська та російська література; VIII – Природознавство; IX – Медичні науки; X – Математичні науки; XII – Сільське господарство; XIV – Теорія та історія мистецтв; XV – Мовознавство; XVI – Бібліографія та палеографія; XVII – Довідкові видання; XVIII – Періодичні видання; ХІХ – Комерційні науки.

Науково-бібліографічний опис видань враховує не тільки основні, але й факультативні елементи (автори передмов, післямов, приміток, бібліографічні списки, покажчики та ін.); зверталась увага на книгознавчий аспект (враховувалися дарчі написи та помітки), автографи подано з дотриманням орфографії напису; з метою розкриття змісту книжки наводилися назви статей та прізвища авторів у збірниках, розділи книжок.

Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів, книгознавців, працівників бібліотек, а також на всіх, хто цікавиться історією України та її культурою.

Упорядники каталогу висловлюють щиру подяку голові Українського клубу Одеси Наталі Олександрівні Чайчук за фінансову підтримку випуску цього каталогу.

Створено: 22.12.2014
Переглядів: 1368
© 2020 Одеська національна наукова бібліотека. Всі права захищено. При використанні матеріалів посилання на офіційний веб-сайт Одеської національної наукової бібліотеки обов'язкове.