← Економіка (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга

Бібліографія

Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. пр. / Засновник Нац. авіаційний ун-т ; гол. ред. Сергій Францович Смерічевський. – Київ : НАУ, 2020. – Вип. 4 (78). – 177 с.

Анотація

Тематична спрямованість: висвітлення актуальних економічних питань, проблематики та особливості системного підходу щодо розвитку економіки країни.