← Економіка (за лютий 2021 р.)
Наступна книга >

Бібліографія

Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки : зб. наук. пр. / Засновник Чернів. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту ; гол. ред. В. Ф. Кифяк. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2020. – Вип. 1/2 (77/78). – 338 с.

Анотація

Збірник наукових праць «Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту» призначений для фахівців, які цікавляться проблемами національної економіки, управління та економіки вітчизняних підприємств, обліку, аналізу, аудиту, фінансів та ін., дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результати досліджень вчених-економістів та молодих науковців.