← Економіка (за лютий 2021 р.)
< Попередня книга Наступна книга >

Бібліографія

Економічні науки : зб. наук. пр. / Засновник Луцький нац. техн. ун-т ; відп. ред. З. В. Герасимчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2020. – Вип. 17 (67): Серія: Регіональна економіка. – 347 с.

Виходить з тематичними серіями : "Економіка та менеджмент", "Економічна теорія та економічна історія", "Облік і фінанси", "Регіональна економіка".

Анотація

У збірнику розглядаються актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України, сталого розвитку регіону, особливостей розвитку інноваційного підприємства та житлового будівництва регіону, розвитку готельної та туристичної індустрії, нарощення підприємницького потенціалу регіону, функціонування регіональної системи управління підготовкою кадрів та їх працевлаштування.